ഓള്‍ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ്: എ.ജി.സി കേരള ചാമ്പ്യന്‍മാര്‍| All India Football Championship

ഇന്ത്യന്‍ ഓഡിറ്റ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ എ.ജി.സി. കേരള ചാമ്പ്യന്‍മാര്‍. ഫൈനലില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത എജിസിയെ