കായികമേളയുടെ മത്സര ക്രമങ്ങള്‍ | kerala state school athletic meet

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേളക്ക് ഈ മാസം 16 ന് തുടക്കമാകും. രാവിലെ 7 മണിക്ക് അണ്ടര്‍ 19 ആണ്‍കുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റര്‍ ഓട്ടമത്സരത്തോടെയാണ് മീറ്റിന് തുടക്കമാകുക. 15ന് റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യ ദിനം 18 ഫൈനലുകളാണ് നടക്കുക.
ആദ്യ ദിനം 7 മണിക്കും മറ്റു ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ 6.30 നുമാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക.
കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് ക്യാമ്പസിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കാണ് വേദി. സബ് ജൂനിയര്‍, ജൂനിയര്‍, സീനിയര്‍ ആണ്‍പെണ്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി 98 ഇനങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 2000 കായിക താരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും.

Day -1

07.00 hrs 3000 m Senior Boys Under 19 Final
07.15 hrs 3000 m Senior Girls Under 19 Final
07.30 hrs 3000 m Junior Boys Under 17 Final
07.35 hrs Long Jump Junior Boys Under 17 Final
07.40 hrs Shot Put 3.000 kg Junior Girls Under 17 Final
07.45 h rs 3000 m Junior Girls Under 17 Final
07 08.00 hrs High Jump Sub Junior Boys Under 14 Final
08.00 hrs 400 m Sub Junior Girls Under 14 Heats
08.20 hrs 400 m Sub Junior Boys Under 14 Heats
08.30 hrs Javelin Throw 700 gm Junior Boys Under 17 Final
08.40 hrs 400 m Junior Girls Under 17 Heats
09.00 hrs 400 m Junior Boys Under 17 Heats
09.20 hrs 400 m Senior Girls Under 19 Heats
09.30 hrs Long Jump Senior Girls Under 19 Final
09.40 hrs 400 m Senior Boys Under 19 Heats
10.10 hrs 4 X 100 m Relay Sub Junior Girls Under 14 Heats
10.20 hrs 4 X 100 m Relay Sub Junior Boys Under 14 Heats
10.30 hrs Discus Throw 1.000 kg Senior Girls Under 19 Final
10.30 hrs 4 X 100 m Relay Junior Girls Under 17 Heats
10.40 hrs 4 X 100 m Relay Junior Boys Under 17 Heats
10.50 hrs 4 X 100 m Relay Senior Girls Under 19 Heats
11.00 hrs 4 X 100 m Relay Senior Boys Under 19 Heats
12.20 hrs Discus Throw 1.500 kg Senior Boys Under 19 Final 11
13.20 hrs Long Jump Senior Boys Under 19 Final
14.20 hrs 400 m Sub Junior Girls Under 14 Final
14.30 hrs 400 m Sub Junior Boys Under 14 Final
14.40 hrs 400 m Junior Girls Under 17 Final
14.50 hrs 400 m Junior Boys Under 17 Final
15.00 hrs 400 m Senior Girls Under 19 Final
15.10 hrs 400 m Senior Boys Under 19 Final

15.30 hrs Opening Ceremony