എന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ പുരസ്‌കാരം ഐ.എം. വിജയന്| N.Ramachandran Foundation Award

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്‍ രാമചന്ദ്രന്റെ സ്മരണാര്‍ഥം എന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന് ഫുട്ബോള്‍ ഇതിഹാസ